Endokrinologická ambulancia MUDr. JURINOVÁ, s.r.o.
Karpatská 3273/11
058 01 Poprad